logotip FERCAS
logotip FERCAS
fercas neteges

Neteges zones comuns

Fercas Neteges, ofereix el servei de manteniment de neteja de les zones comuns de les comunitats de propietaris, oficines i altres instal · lacions segons necessitat i de forma molt personalitzada, adaptant els dies i les hores necessàries perquè es trobi en perfectes condicions de condicionament. Per aconseguir la màxima higiene, eficàcia i qualitat, disposem d'un personal altament qualificat, que utilitza les millors eines i productes totalment homologats per tenir cura cadascun dels materials i detalls que es troben en aquestes instal · lacions.

De forma periòdica, i sent conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d'una zona comuna, es realitzen supervisions segons contractació per supervisors tècnics, amb la finalitat d'estar en una contínua millora i garantir l'èxit del servei contractat.

Dins del contracte de manteniment, el client disposa de l'oportunitat de contractar el servei de supervisió d'enllumenat, l'abrillantat de les zones amb possibilitat per a això, així com si cal en algun moment, la neteja puntual per incidències, per obres existents o bé per necessitat.

back
forward