logotip FERCAS
logotip FERCAS
fercas neteges

Neteges pàrquings

Fercas Neteges, ofereix el servei de manteniment de neteja de pàrquings segons necessitats (setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, semestral i / o anual). Per prolongar la vida útil de les seves instal.lacions i gaudir de forma continuada d'una neteja de qualitat, és convenient que mitjançant el comercial que els representa, s'estudiï i analitzi un programa personalitzat per satisfer les seves necessitats.

De forma periòdica, i sent conscients de la responsabilitat que comporta adquirir el compromís del manteniment i neteja d'un pàrquing d'una comunitat de propietaris, es realitzen supervisions mensuals per supervisors tècnics, amb la finalitat d'estar en una contínua millora i garantir l'èxit del servei contractat.

Dins del contracte de manteniment, el client disposa de l'oportunitat de contractar el servei de supervisió d'enllumenat, així com si cal en algun moment, la neteja puntual per obres existents en l´ esmentada comunitat.

back
forward